TLK kodai

TLK-10-AM kodas TLK-10-AM pavadinimas
A80.2 Ūminis paralyžinis poliomielitas, laukinis virusas, vietinis
A80.3 Ūminis paralyžinis poliomielitas, kitas ir nepatikslintas
A80.4 Ūminis neparalyžinis poliomielitas
A80.9 Ūminis poliomielitas, nepatikslintas
A81 Netipinės virusų sukeltos centrinės nervų sistemos infekcijos
A81.0 Kroictfeldo-Jakobo (Creutzfeldt-Jakob) liga
A81.1 Poūmis sklerozinis panencefalitas
A81.2 Progresuojanti daugiažidinė leukoencefalopatija
A81.8 Kitos atipinės virusų sukeltos centrinės nervų sistemos infekcijos
A81.9 Atipinė virusų sukelta centrinės nervų sistemos infekcija, nepatikslinta
A82 Pasiutligė
A82.0 Miško pasiutligė
A82.1 Miesto pasiutligė
A82.9 Pasiutligė, nepatikslinta
A83 Moskitų platinamas virusinis encefalitas
A83.0 Japoniškasis encefalitas
A83.1 Vakarų arklių encefalitas
A83.2 Rytų arklių encefalitas
A83.3 Sent Luiso encefalitas
A83.4 Australiškasis encefalitas
A83.5 Kalifornijos encefalitas
A83.6 Rocio virusinė liga
A83.8 Kiti moskitų platinami virusiniai encefalitai
A83.9 Moskitų platinamas virusinis encefalitas, nepatikslintas
A84 Erkių platinamas virusinis encefalitas
A84.0 Tolimųjų Rytų erkinis encefalitas [Rusijos pavasario-vasaros encefalitas]
A84.1 Centrinės Europos erkių platinamas encefalitas
A84.8 Kitas erkių platinamas encefalitas
A84.9 Erkių platinamas virusinis encefalitas, nepatikslintas
A85 Kitas virusinis encefalitas, neklasifikuojamas kitur
A85.0 Enterovirusų sukeltas encefalitas
A85.1 Adenovirusų sukeltas encefalitas
A85.2 Nariuotakojų platinamas virusinis encefalitas, nepatikslintas
A85.8 Kitas patikslintas virusinis encefalitas
A86 Nepatikslintas virusinis encefalitas
A87 Virusinis meningitas
A87.0 Enterovirusų sukeltas meningitas
A87.1 Adenovirusų sukeltas meningitas
A87.2 Limfocitinis choriomeningitas
A87.8 Kitas virusinis meningitas
A87.9 Virusinis meningitas, nepatikslintas
A88 Kitos virusų sukeltos centrinės nervų sistemos infekcijos, neklasifikuojamos kitur
A88.0 Enterovirusų sukelta egzanteminė karštligė [Bostono egzantema]
A88.1 Epideminis galvos svaigimas
A88.1 Epideminis galvos svaigimas
A88.8 Kitos patikslintos virusų sukeltos centrinės nervų sistemos infekcijos
A89 Nepatikslinta virusų sukelta centrinės nervų sistemos infekcija
A90 Dengės karštligė [klasikinė dengė]
A91 Dengės hemoraginė karštligė
A92 Kitos moskitų platinamos virusinės karštligės