TLK kodai

A80.2

Ūminis paralyžinis poliomielitas, laukinis virusas, vietinis

A80.3

Ūminis paralyžinis poliomielitas, kitas ir nepatikslintas

A80.4

Ūminis neparalyžinis poliomielitas

A80.9

Ūminis poliomielitas, nepatikslintas

A81

Netipinės virusų sukeltos centrinės nervų sistemos infekcijos

A81.0

Kroictfeldo-Jakobo (Creutzfeldt-Jakob) liga

A81.1

Poūmis sklerozinis panencefalitas

A81.2

Progresuojanti daugiažidinė leukoencefalopatija

A81.8

Kitos atipinės virusų sukeltos centrinės nervų sistemos infekcijos

A81.9

Atipinė virusų sukelta centrinės nervų sistemos infekcija, nepatikslinta

A82

Pasiutligė

A82.0

Miško pasiutligė

A82.1

Miesto pasiutligė

A82.9

Pasiutligė, nepatikslinta

A83

Moskitų platinamas virusinis encefalitas

A83.0

Japoniškasis encefalitas

A83.1

Vakarų arklių encefalitas

A83.2

Rytų arklių encefalitas

A83.3

Sent Luiso encefalitas

A83.4

Australiškasis encefalitas

A83.5

Kalifornijos encefalitas

A83.6

Rocio virusinė liga

A83.8

Kiti moskitų platinami virusiniai encefalitai

A83.9

Moskitų platinamas virusinis encefalitas, nepatikslintas

A84

Erkių platinamas virusinis encefalitas

A84.0

Tolimųjų Rytų erkinis encefalitas [Rusijos pavasario-vasaros encefalitas]

A84.1

Centrinės Europos erkių platinamas encefalitas

A84.8

Kitas erkių platinamas encefalitas

A84.9

Erkių platinamas virusinis encefalitas, nepatikslintas

A85

Kitas virusinis encefalitas, neklasifikuojamas kitur

A85.0

Enterovirusų sukeltas encefalitas

A85.1

Adenovirusų sukeltas encefalitas

A85.2

Nariuotakojų platinamas virusinis encefalitas, nepatikslintas

A85.8

Kitas patikslintas virusinis encefalitas

A86

Nepatikslintas virusinis encefalitas

A87

Virusinis meningitas

A87.0

Enterovirusų sukeltas meningitas

A87.1

Adenovirusų sukeltas meningitas

A87.2

Limfocitinis choriomeningitas

A87.8

Kitas virusinis meningitas

A87.9

Virusinis meningitas, nepatikslintas

A88

Kitos virusų sukeltos centrinės nervų sistemos infekcijos, neklasifikuojamos kitur

A88.0

Enterovirusų sukelta egzanteminė karštligė [Bostono egzantema]

A88.1

Epideminis galvos svaigimas

A88.1

Epideminis galvos svaigimas

A88.8

Kitos patikslintos virusų sukeltos centrinės nervų sistemos infekcijos

A89

Nepatikslinta virusų sukelta centrinės nervų sistemos infekcija

A90

Dengės karštligė [klasikinė dengė]

A91

Dengės hemoraginė karštligė

A92

Kitos moskitų platinamos virusinės karštligės