A08.1

  • Norovirusų (Norvalko (Norwalk) veiksnio) sukeltas ūminis gastroenteritas