A16.1

  • Plaučių tuberkuliozė, bakteriologinis ir histologinis tyrimas neatliktas