A28

  • Kitos bakterinės zoonozės, neklasifikuojamos kitur