A41.58

  • Sepsis, sukeltas kitų gram- neigiamų organizmų