A80.3

  • Ūminis paralyžinis poliomielitas, kitas ir nepatikslintas