A85.2

  • Nariuotakojų platinamas virusinis encefalitas, nepatikslintas